Doorzoek de F.A.Q's

Wat vind ik terug op mijn loonstrook?

Je loonstrook is een overzicht van wat je in de voorgaande periode hebt verdiend. Op je loonstrook staat vermeld wat je brutoloon is, wat daar aan inhoudingen vanaf is gegaan en wat je nettoloon is. De diverse inhoudingen staan onder elkaar uitgesplitst. Ook vind je hier informatie over je reserveringen en je loonbetalingen.

Op een loonstrook dient minimaal te staan:

  • het brutoloon;
  • hoe het brutoloon is opgebouwd;
  • inhoudingen (sociale premies, loonbelasting);
  • de periode waarop de loonbetaling betrekking heeft;
  • naam werknemer, sofinummer werknemer;
  • naam werkgever;
  • cumulatief overzicht van alle betalingen en inhoudingen.