Helaas, deze vacature is niet actief.

Junior beleidsmedewerker internationale samenwerking Noordzee in Den Haag

Juridisch vacature bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag.

Beschrijving

Functie­omschrijving

Voor onze afdeling Zee zijn wij op zoek naar een junior beleidsmedewerker internationale samenwerking Noordzee in het team "Regionale Zeeën en EU", met als standplaats Den Haag. In deze functie zet je je, samen met collega's, in voor de internationale afstemming van het Noordzeebeleid. De landen rondom de Noordzee werken al intensief samen op het gebied van ruimtelijke ordening, het mariene milieu, scheepvaart, energie, natuur, en visserij. In deze functie zet je je in om deze samenwerking verder te intensiveren via het zogenaamde "Greater North Sea Basin Inititiative". Wist je dat 2/3 van het oppervlak van de aarde uit zee bestaat? En dat hier enorm belangrijke veranderingen en opgaven gaande zijn? Meer en meer wordt duidelijk dat gezonde en biodiverse zeeën en oceanen van doorslaggevend belang zijn in het dempen van de effecten van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering op onze planeet. Bovendien staat de enorm rijke biodiversiteit van de zeeën en oceanen onder druk en is tegelijkertijd een bron van voedselvoorziening. De zeeën en oceanen vormen de transportaders onder de welvaart van vele economieën, waaronder die van noordwest Europa. Dichter bij huis vormt de Noordzee de sleutel tot de transitie naar hernieuwbare energie in de vorm een sterke groei van windparken, maar wel in balans met natuurherstel, de voedseltransitie en ruimte voor duurzame scheepvaart, zandwinning, defensieactiviteiten en ander gebruik. Internationale kaders voor het gebruik van de Noordzee worden gemaakt in de EU, maar ook in regionale zee verdragen. Beleid voor het verantwoord gebruik van onze zee, en het bereiken van een goede milieutoestand wordt dus niet alleen nationaal, maar juist ook internationaal gevormd. Inmiddels wordt wereldwijd erkend dat onze zeeën en oceanen onder druk staan. Omdat ecosystemen en gebruik zich niet aan juridische grenzen houden, is de aanpak van een gezonde zee met een duurzaam gebruik op onze eigen Noordzee alleen haalbaar als op alle schaalniveaus tussen landen en stakeholders wordt samengewerkt. Dit uitgangspunt is leidend voor ons Nederlandse zee- en oceanenbeleid. De minister van IenW is coördinerend minister voor het Rijksbeleid op de Noordzee. Daarnaast is de minister samen met die van Buitenlandse Zaken coördinerend voor het beleid betreffende de oceanen. Onze missie is een gezonde Noordzee, de Atlantische Oceaan en de wereldwijde oceanen zee met een duurzaam gebruik. Wat ga je doenDe afdeling ZEE bestaat uit drie teams. Het team Noordzee houdt zich bezig met de coördinatie en uitvoering van het Noordzeebeleid. Het team onderzoek en oceanen bundelt de inzet rondom zee-kennis, - onderzoek, -monitoring, -informatie en het oceanenbeleid. Het team Regionale Zeeën en EU houdt zich bezig met internationale afstemming rondom de Grote Noordzee en de EU wettelijke kaders van Noordzeebeleid. Jouw functie is in het laatstgenoemde team. Je bent in deze functie onder meer belast met interdepartementale coördinatie en internationale samenwerking met de landen rondom te Noordzee. Met het zogenaamde "Greater North Sea Basin Inititiative" probeert NL cross-sectorale samenwerking met onze buurlanden rondom de Noordzee te bevorderen, van EU lidstaten Frankrijk tot Zweden, inclusief ook de niet EU lidstaten VK en Noorwegen. Met dit project wordt beoogd om meer integrale oplossingen op Noordzeeschaal te ontwerpen voor de gedeelde beleidsproblemen die daar spelen: de energie-transitie, duurzame visserij, natuurbescherming en het inrichten van een duurzame blauwe economie. Afhankelijk van de politieke en inhoudelijke prioriteitstelling voor het team kan worden besloten tot verschuivingen in het uiteindelijke takenpakket. Dit in het licht van herijking van de verantwoordelijkheden van de 3 teams, en een besluit over het al dan niet (voorwaardelijk) toekennen van financiering voor een Nationale Groeifonds "De Digitale Noordzee".

Functie-eisen

Werk- en denkniveau WO Kennis en ervaring kennis en ervaring met interdepartementale en stakeholderafstemming van (zee-, milieu-, economisch-, natuur- of water-) beleid is een pre; kennis en ervaring met internationale beleidsvorming is een pre. Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen je hebt een proactieve resultaatgerichte instelling en hebt ervaring met het opleveren van concrete producten; je denkt oplossingsgericht en bent doortastend; je kunt goed plannen en organiseren, je hebt hierin een flexibele en pragmatische instelling wat betreft het werk dat gedaan moet worden; je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en weet dat te gebruiken; je bent analytisch sterk en kunt ingewikkelde materie omzetten in eenvoudig en heldere communicatie en scherpe en onderbouwde adviezen (zowel mondeling als schriftelijk); je werkt graag samen, maar kunt eventueel ook goed zelfstandig opereren.

Arbeids­voorwaarden

Salaris­niveau schaal 11 Maand­salaris Min €3.608 - Max. €5.503 (bruto) Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkhedenDe Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt. Interessante extra'sNaast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

voor Rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband 'arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd'; de sollicitatiegesprekken in de 1e ronde zullen bij voorkeur op locatie in Den Haag plaatsvinden. Alternatief is het gebruik van een een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af. Vervolggesprekken zullen bij voorkeur ook op locatie plaatsvinden; het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Salarisomschrijving

€3.608 - €5.503

Extra informatie

Status
Inactief
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Den Haag
Dienstverbanden
Stage

Juridische vacatures | Stage | Middelbare school

We heten wel StudentenWerk, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.