Generatie Y nieuws oktober

Door StudentenWerk op 31-10-2012
0 reacties | 2426 views

Jongeren en werk; het gaat niet lekker de laatste tijd. In deze editie van het Gen Y nieuws buigen wij ons over de laatste werkloosheidscijfers en plannen die de jeugd weer op de arbeidsmarkt moeten krijgen. Wat gebeurt er allemaal met Y op de arbeidsmarkt? Lees hieronder het laatste Gen Y nieuws van oktober.

 

VRIJDAG 5 OKTOBER

 

FNV Jong wil invoering startersbeurs als bestrijding van jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder jongeren is in één jaar tijd met 30% gestegen. FNV Jong komt met een actieplan om deze stijging tegen te gaan. Er komen tien punten aan bod die moeten zorgen dat jongeren niet in de financiële problemen komen, sneller werkervaring opdoen en bovenal niet onnodig thuis komen te zitten.

 

Actieplan jeugdwerkloosheid

 
Werkgever en gemeenten financieren startersbeurs
Belangrijk punt uit dit actieplan is onder andere de invoering van een startersbeurs. Deze beurs geeft afgestudeerden de kans om sneller werkervaring op te doen. Zo zouden starters voor een periode van maximaal zes maanden een werk-/leertraject kunnen volgen bij een werkgever. De werkgever betaalt hiervoor 100 euro en de gemeente vult het bedrag aan. Zo voorkom je volgens FNV Jong dat jongeren na hun opleiding uit pure nood stages gaan lopen.
 
Beperk instroom op té populaire mbo-opleidingen
Een ander belangrijk punt volgens FNV Jong is dat er op dit moment te veel jongeren zijn die worden opgeleid voor de UWV-kaartenbak. Hiermee bedoelt de jongerenbond dat er vooral op mbo-niveau een aantal populaire studies bestaat, die nauwelijks arbeidskansen bieden. Stel een arbeidsmarktfixus in op het mbo, zegt het actieplan. Maak tijdelijk mogelijk dat (populaire) opleidingen die minder of geen arbeidsmarktkansen bieden de instroom beperken.
 
Lees hier het gehele 10-punten Actieplan van FNV Jong.

 

 

DINSDAG 9 OKTOBER

 

UWV lanceert sollicitatiegame voor jongeren

 

Het UWV berekent intussen de laatste werkloosheidscijfers nog een keer en besluit vast vooruit te lopen op de uitkomst (welke het 22 oktober zal presenteren). Want dat de cijfers negatief gaan uitvallen, is nu al zeker. Daarom lanceert de instantie een online sollicitatiegame tijdens de start van de WERK 3daagse/Landelijke Banenmarkt, het jaarlijkse banenevenement van UWV en gemeenten.

 

Sollicitatiegame

Het UWV wil met de game Expeditie Work vooral laag- en middelbaaropgeleide jongeren bereiken, de groep met de hoogste jeugdwerkloosheid. Het doel is om de jongeren meer ‘skills’ bij te brengen die nodig zijn bij het solliciteren naar een baan.

Lees het hele artikel over Expeditie Work van UWV in Emerce.

 

 

WOENSDAG 10 OKTOBER

 

Afschaffing langstudeerboete en basisbeurs?

 

Goed nieuws voor studenten: de Tweede Kamer heeft het voorstel van PvdA en VVD over het afschaffen van de langstudeerboete aangenomen. Slecht nieuws: dezelfde partijen pleiten nu ook voor afschaffing van de basisbeurs, in ruil voor een studielening.

Nieuwe studenten moeten gaan lenen
Je moet het nieuws op de voet volgen, wil je als student in 2012 niet volledig de weg kwijt raken. Maar veel langstudeerders kunnen op dit moment opgelucht ademhalen: ze hoeven niet langer een boete te betalen en bovendien krijgen ze de reeds betaalde boete met terugwerkende kracht teruggestort.

Nieuwe studenten komen er helaas slechter van af. PvdA en VVD zijn van plan om de basisbeurs te vervangen voor een leenstelsel. Dit houdt in dat uitwonende studenten een minimale schuld van 3.000 Euro per jaar opbouwen tijdens hun studie en deze, op het moment dat ze een baan hebben, tegen een gunstige rente kunnen afbetalen.

Averechts effect?

De studielening zou de staat flinke besparing opleveren en tegelijkertijd studenten stimuleren om sneller af te studeren. Gemiddeld bouwt een student tijdens zijn studie al zo’n 15.000 Euro schuld op. De maandelijkse lening van 280 Euro per maand (uitwonende basisbeurs) komt bovenop deze schuld. Hoe staan jongeren hiertegenover? Motiveert deze schuld ze ook echt om sneller af te studeren? 

Wij doen momenteel onderzoek hierover in onze doelgroep. Eind deze week lees je op dit weblog de uitslag!

 

 

MAANDAG 22 OKTOBER

 

Werkgevers willen jeugdwerkloosheid niet grootschalig aanpakken

 

Het eerder gepresenteerde 10-punten Actieplan van FNV-Jong valt niet bij alle werkgevers in goede aarde. Zo zetten VNO-NCW en MKB-Nederland vraagtekens bij de geopperde startersbeurs en de werkloosheidcijfers die de jongerenbond als grootste argument aanvoert.

Werkgelegenheid en werkzoekenden ter discussie
VNO-NCW en MKB-Nederland willen liever eerst onderzoeken welke sectoren vooral kampen met jeugdwerkloosheid. De volgende vraag is meteen of er in deze sectoren überhaupt wel werk te vinden is. Zo niet, dan is een startersbeurs wellicht zinloos. Hiernaast stellen de werkgevers dat veel jongeren die als werkloos staan geregistreerd, nog gewoon op school zitten, wat een vertekend beeld geeft van het aantal werkzoekenden.

UWV onderbouwt werkloosheidscijfers
Vandaag komt ook het UWV met de nieuwste werkloosheidscijfers in Nederland. Het aantal jongeren dat naar werk zoekt, is volgens de laatste meting van het UWV in augustus met 6000 gestegen ten opzichte van augustus 2011. Ruim 55.000 jongeren tot 27 jaar staan nu geregistreerd als werkzoekend. Toch blijft het lastig om deze cijfers juist te interpreteren. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland  volgen veel geregistreerde jongeren gewoon nog een opleiding en kun je dus eigenlijk niet spreken van werkloosheid.

Lees het hele artikel in de NRC.

  
 

Headlines nieuwsbrief oktober

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie