Generatie Y nieuws wk 3 met o.a. Acceptatie seksuele geaardheid zorgt voor betere werksfeer

Door Lisa Klijn op 20-01-2012
0 reacties | 3169 views

MAANDAG

 

Veel hoogopgeleiden geen doel meer voor Zijlstra

 

Het Nederlandse streven naar een groot aandeel hoogopgeleiden zal opzij worden gezet. Staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra (VVD), vindt dat een hoog percentage hoogopgeleiden geen doel op zich moet zijn. Onderwijs van hoog niveau is belangrijker. Dit schrijft de Volkskrant maandag.

 

Kwaliteit boven percentage
Tot nu toe had Nederland zich verbonden aan Europese afspraken om het percentage jongeren dat hoger onderwijs heeft gevolgd op te krikken naar 40% in 2020. "Als er druk komt op de kwaliteit van het hoger onderwijs, dan moet het percentage aan de kant", aldus Zijlstra.

 

collegezaal met studenten


Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet vaak kan vinden in beslissingen of maatregelen van Halbe Zijlstra, zoals het invoeren van de langstudeerboete of het mogelijk afschaffen van de studiefinanciering. Deze keer juich ik zijn beslissing toe. Bij hoogopgeleiden gaat het ten slotte in eerste instantie om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. 

 

Lees het hele artikel: Zijlstra zet streven naar maar hoogopgeleiden opzij

 

DINSDAG

 

Kwaliteit stages mbo omhoog, toch te weinig afstemming

 

Studenten en leerbedrijven zijn in toenemende mate positief over de kwaliteit van de stage als onderdeel van een mbo-opleiding. Studenten waarderen de begeleiding die ze op de werkvloer krijgen vanuit het leerbedrijf gemiddeld met het rapportcijfer 8 en vanuit de mbo-instelling met een 6,9. 

 

Knelpunten
Toch zijn er nog enkele knelpunten als het erom gaat de juiste student bij het juiste leerbedrijf te plaatsen. Zo zijn er problemen met het aantal studenten ten opzichte van het aantal stageplaatsen en is er onduidelijkheid over de taken van het leerbedrijf. Ook vinden studenten het vaak moeilijk om goede informatie te krijgen over de stageplaatsen, waardoor het voor hen lastig is een weloverwogen keuze te maken.

 

Vanaf 2009 is geprobeerd stages in het mbo te verbeteren. Het lijkt er dus op dat er een goede weg is ingeslagen, een 8 als rapportcijfer voor de begeleiding op de werkvloer is natuurlijk niet mis. Als er nou ook nog wat meer aandacht aan de knelpunten wordt besteed, ga ik er vanuit dat deze stijgende lijn alleen maar wordt doorgezet!

 

Lees het hele artikel: Kwaliteit stages mbo wordt steeds beter

 

 

WOENSDAG

Acceptatie seksuele geaardheid zorgt voor betere werksfeer

 

40% van de homoseksuele jongeren zit tijdens werktijd in de kast. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een groot aantal werknemers die wel zijn uitgekomen voor hun seksuele geaardheid ervaart pesterijen en voelt zich niet geaccepteerd op de werkvloer, wat niet ten goede komt aan de werksfeer.
 
Lage productiviteit bij liegen en verzwijgen
Leon Manet, communicatiemanager bij Company Pride Platform (CCP): 'Het is belangrijk dat iedere werknemer, met welke seksuele voorkeur dan ook, zich veilig en vertrouwd voelt op het werk. Helaas is dat nog steeds niet altijd het geval en dat is dan ook de reden dat veel werknemers liever zwijgen of liegen over hun geaardheid. Dit liegen of verzwijgen komt de productiviteit vanzelfsprekend niet ten goede en in het ergste geval besluiten gepeste werknemers te vertrekken'.

 

man en man logo

Actieplan
Ik ben verbaasd over het hoge percentage van jonge werknemers die nog in de kast zitten op de werkvloer. Dit is een kwalijke zaak en natuurlijk een slecht teken voor het bedrijfsleven. Gelukkig vindt de stichting Company Pride Platform dat ook. Zij komen met een actieplan waarmee bedrijven zich inzetten voor een vriendelijke werkomgeving voor lesbische, homoseksuele, transgender en biseksuele werknemers. Klinkt als een goed initiatief! Lees meer over dit actieplan in het artikel: 'Accepteer seksuele geaardheid voor een betere werksfeer'.WOENSDAG

Universitair opgeleiden meest baanzeker

Universitair opgeleiden voelen zich het meest baanzeker. Het vertrouwen in de financiële toekomst is onder Mbo’ers het laagst. Dat blijkt uit een onderzoek van de Tilburg Consumer Outlook Monitor die de emoties van ruim 2500 Nederlanders heeft gepeild over de economie.

 

Mbo’ers minst positief
In tijden van crisis is natuurlijk bijna niemand zeker van zijn baan en zo voelen werkende Nederlanders dat ook: zij schatten de kans dat ze hun baan verliezen in het komende jaar op 18%, een stijging van 2% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Van alle opleidingsgroepen zijn Mbo’ers het minst positief, zij schatten de kans op baanverlies het hoogst in: 21%. Universitair geschoolden voelen zich met 15% het meest baanzeker. Laten we hopen dat het voor al deze opgeleiden wel meevalt!

 

Lees het hele artikel: Universitair opgeleiden meest baanzeker

 

DONDERDAG

Flexwerk voor jonge werknemers  wél gunstig

 

Werknemers met flexibele arbeidsuren hebben meer kans op gezondheidsproblemen en ongevallen dan werknemers met vaste arbeidsuren. Dit blijkt uit een rapport dat onlangs door het Wetenschappelijk Bureau van de Vakbeweging is uitgebracht. Ook is flexibel werk steeds minder vaak een opstap naar een vast dienstverband. Maar deze bevindingen gelden niet voor scholieren en studenten.

vrouw kijkt ondersteboven op haar laptop

Studie en flexwerk goed te combineren

Voor scholieren en studenten is flexibel werken gunstig. Hierdoor kunnen zij het werk beter combineren met hun studie. Werkonzekerheid en de beperkte doorstromingsmogelijkheden zijn voor deze groep werknemers meestal nog geen probleem. Ook moeders met jonge kinderen profiteren soms van flexibel werk, omdat ze hierdoor het werk kunnen combineren met de zorg voor de kinderen.

 

Lees het hele rapport:: Flexibilisering – de balans opgemaakt

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie