Veelgestelde vragen

 • Zijn jullie kandidaten flexibel inzetbaar?

  Ja. Op basis van uw wensen, maken wij een passende selectie. Fulltime personeel, of een paar uur in de week op vaste of flexibele dagen, in het weekend of doordeweeks. Wij hebben een landelijk dekkende database met meer dan een miljoen kandidaten zodat we aan 95% van de klantvragen kunnen voldoen.

 • Kan StudentenWerk door heel Nederland personeel leveren?

  Ja. StudentenWerk heeft 25 kantoren door heel Nederland. Wij zitten dus ook bij u in de buurt.

 • Zijn studenten wel betrouwbaar?

  Ja. Wij hebben meer dan 12 jaar ervaring met het werven van studenten en zijn inmiddels de marktleider in dit segment. Daarnaast werken wij zoveel mogelijk met vaste pools van kandidaten, die uitgebreid gescreend zijn, zodat we precies weten wie we naar u toe sturen.

 • Is inhuren voordeliger dan zelf werven?

  Nee, maar het is wel praktischer. Door onze jarenlange ervaring in de uitzendbranche, weten wij precies welke kandidaten het beste aansluiten op uw vacature. Daardoor bent u niet onnodig veel tijd kwijt aan het werving- en selectieproces en heeft u de garantie dat de juiste kandidaat bij u aan de slag gaat. Uitzenden is daarnaast ook vele malen flexibeler. U kunt op dagbasis beslissen of u kandidaten wilt inzetten of niet.

 • Kan StudentenWerk alleen studenten werven?

  Nee. Wij volgen het volledige studieproces van onze kandidaten, scholier tot en met young professional. Daardoor kunnen wij naast scholieren en studenten ook starters en young professionals werven en selecteren. 40% van de kandidaten die wij uitzenden is inmiddels afgestudeerd en werkt op fulltime basis bij onze klanten.

 • Heeft StudentenWerk ook fulltime personeel?

  Ja. StudentenWerk heeft een database met meer dan een miljoen kandidaten. Of u nu personeel voor een paar uur in de week (parttime) nodig heeft of kandidaten die fulltime kunnen werken, StudentenWerk heeft ze beschikbaar.

 • Hoe zit het met reiskosten van uitzendkrachten?

  Volgens de CAO voor Uitzendkrachten (de ABU-CAO) heeft een uitzendkracht, net als een reguliere medewerker, recht op reiskostenvergoeding. Bij studenten is dit echter bijna nooit van toepassing. Een groot deel van onze uitzendkrachten heeft een ov-jaarkaart.

  Bij fulltime kandidaten die al afgestudeerd zijn moet u wel rekening houden met reiskostenvergoeding. Dit stemmen wij altijd voorafgaand aan de inhuur met u af.

 • Waarom werkt StudentenWerk niet samen met hogescholen en universiteiten?

  Voor de werving van kandidaten is het niet noodzakelijk voor ons om met onderwijsinstellingen samen te werken. Onze doelgroep begint de zoektocht naar een baan op Google en het is ons vak om hen vervolgens uit te laten komen bij de vacatures van onze klanten.

 • Moeten kandidaten altijd via een uitzendconstructie aan het werk?

  Nee. Kandidaten die worden uitgezonden kunnen ook door u als werkgever direct in dienst worden genomen.

 • Bouwt een uitzendkracht pensioen op?

  Wanneer een uitzendkracht 26 weken voor hetzelfde uitzendbureau heeft gewerkt, begint hij/zij met de opbouw van een pensioen. Voor de pensioenopbouw geldt een minimumleeftijd van 21 jaar.

 • Heeft een uitzendkracht een proeftijd?

  Een uitzendkracht heeft alleen een proeftijd wanneer er een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste drie maanden. Normaliter start een uitzendkracht altijd in fase A. Fase A heeft een duur van 78 weken. Elke week waarin er gewerkt wordt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat daarbij wordt gewerkt is niet van belang. In fase A is het mogelijk om een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar aan te gaan. U heeft in fase A maximale flexibiliteit en geen arbeidsrechtelijke risico's.

 • Hebben uitzendkrachten een aparte CAO?

  Ja. Er bestaat een aparte CAO voor uitzendkrachten, de ABU-CAO. De ABU is de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen. In de ABU-CAO zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. Het is voor u als onderneming mogelijk om de eerste 26 weken de salarisschalen te hanteren zoals opgenomen in de ABU cao. Na 26 gewerkte weken zijn wij verplicht om kandidaten in te schalen volgens de in uw onderneming gangbare beloning. U kunt er ook voor kiezen om kandidaten bij aanvang direct in te schalen volgens de binnen uw onderneming gangbare beloning.

 • Heeft een uitzendkracht recht op vakantiedagen?

  Een uitzendkracht bouwt vakantiedagen op over zijn verdiende loon, bij een volledige werkweek heeft de uitzendkracht na een heel jaar recht op ten minste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een uitzendkracht die geen volledige werkweek werkt of niet het hele jaar, bouwt een evenredig deel op. De uitzendkracht kan deze dagen op verzoek opnemen als betaalde vakantie of laten uitbetalen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. U betaalt voor vakantiedagen geen extra toeslag, dit is allemaal opgenomen in ons tarief.

 • Krijgt een uitzendkracht een contract?

  Of een uitzendkracht een contract krijgt, hangt af van het bedrijf waar de uitzendkracht komt te werken.
  De uitzendkracht tekent wel altijd een contract met het uitzendbureau dat hem of haar uitzendt.

  De ABU-CAO werkt met een driefasensysteem. Fase A duurt 78 werkweken. In deze periode krijgt de uitzendkracht losse contracten die eindigen zodra de opdracht afloopt.  Wanneer de uitzendkracht 78 weken in fase A heeft gezeten, gaat hij over naar fase B. Deze fase houdt in dat de uitzendkracht een werkperiode met een duur van maximaal twee jaar moet hebben. Er wordt dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan.

  Dit betekent dat de uitzendkracht steeds een tijdelijk contract krijgt wanneer een opdracht beëindigd wordt. Wanneer fase B helemaal doorlopen is, gaat het contract over naar fase C.
  In deze fase heb je een vast contract bij een uitzendbureau.

 • Krijgt een uitzendkracht overwerk uitbetaald?

  Een uitzendkracht kan overuren uitbetaald krijgen wanneer de uitzendkracht meer uren werkt dan gebruikelijk is in de branche van de opdrachtgever. Overwerk moet betaald worden in geld of in tijd. Er kunnen toeslagen gelden voor overwerkuren, maar dat hoeft niet.

 • Opzegtermijn uitzendkrachten

  Voor uitzendkrachten gelden andere opzegtermijnen dan voor reguliere werknemers. Deze opzegtermijnen staan vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten (de ABU-CAO).
  Een uitzendkracht in fase A en kan op ieder moment opstappen. Hij of zij hoeft dat slechts 1 werkdag van te voren te melden. Het uitzendbureau moet zeven kalenderdagen van te voren melden dat het werk ophoudt.

  Voor een uitzendkracht met een contract voor bepaalde tijd, gelden de volgende opzegtermijnen:

  • contract korter dan drie maanden: één week
  • tussen drie en zes maanden: twee weken
  • langer dan zes maanden: één maand

  Voor het uitzendbureau geldt in dit geval de wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand.

 • Wie betaalt de uitzendkracht in geval van ziekte?

  Een uitzendkracht is verzekerd voor de Ziektewet. Afhankelijk van de fase waarin de uitzendkracht zit, heeft hij bij ziekte recht op een Ziektewetuitkering of op doorbetaling van het loon. Wanneer u een uitzendkracht via StudentenWerk inhuurt, blijft StudentenWerk wettelijk gezien de werkgever. Alle kosten die bij ziekte van een uitzendkracht komen kijken zijn dus voor StudentenWerk.

  Zit uw uitzendkracht in fase A, dan eindigt het arbeidscontract meteen als de uitzendkracht ziek wordt. Het uitzendbureau hoeft geen loon door te betalen. Wel heeft de uitzendkracht na twee wachtdagen recht op een Ziektewetuitkering. Het uitzendbureau vult de uitkering tijdelijk aan.

  Wordt uw uitzendkracht ziek terwijl hij/zij in fase B zit, dan betaalt het uitzendbureau minimaal 70% van het loon door zolang het tijdelijke contract nog loopt.
  In fase C is er sprake van een vast contract met het uitzendbureau. Het uitzendbureau moet bij ziekte minimaal 70% van het loon doorbetalen. Er is één wachtdag.

Staat uw vraag er niet bij?
Stel hem hier

*
*