Jongeren op social media passen hun online imago niet aan voor werkgever

Door Karlijn Fiesler op 28-07-2010
5 reacties | 4930 views

“Ze moeten me nemen zoals ik ben”

De meeste jongeren lijken zich weinig zorgen te maken over wat een recruiter kan aantreffen op hun Hyves- of Facebook pagina, zo blijkt uit onze onderzoekspoll die we onder 1100 studenten hebben gehouden. Hierin vroegen we of ze hun profiel zouden aanpassen of opschonen wanneer ze gaan solliciteren.

Jongeren en social medi a: een open boek

De overgrote meerderheid (87%) van de ondervraagden, vindt het niet belangrijk dat werkgevers hun online profiel kunnen zien. 59% hiervan vindt dat zijn profiel er netjes uitziet en ziet geen reden om deze aan te passen. De overige 28% heeft geen boodschap aan werkgevers en vindt dat ze hem maar moeten nemen zoals hij is.

Of het acceptabel is dat een recruiter überhaupt een sollicitant online checkt, zijn de meningen eerlijk verdeeld. 51% vond dit geen probleem terwijl 49% dit niet vond kunnen. Dit bleek uit de aanvullende open vraag die StudentenWerk aan de ondervraagden stelde. Meest gehoord argument is: "Als je niet online gecheckt wilt worden, moet je je profiel ook niet openbaar stellen".

Social media is voor jongeren tegenwoordig niet meer weg te denken uit hun leven. Al was het maar om leuke foto’s te delen met vrienden en familie. Steeds meer recruiters weten deze pagina’s echter ook te vinden en gebruiken Google om eventuele kandidaten te pré-screenen.

Niks aan de hand, tenzij er informatie op staat die door werkgevers beter niet gezien kan worden. Zoals wellicht lange reeksen aan partykiekjes, sterke politiek incorrecte overtuigingen of bijvoorbeeld filmpjes die een overmatige voorliefde voor alcohol laten zien.

Echter, een ‘schoon’ profiel zegt ook niet alles over een kandidaat. 9% Van de ondervraagde jongeren geeft namelijk aan dat ze ongepaste foto’s en filmpjes verwijderen. Daarnaast is er nog een percentage van 4% dat zichzelf online interessanter maakt dan hij werkelijk is.

Wat zegt de NVP sollicitatiecode over dit onderwerp?
“Indien de arbeidsorganisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij zulks niet vereist is op grond van een wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De te verkrijgen informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien relevant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron en b) met de sollicitant worden besproken.”

Uiteraard is het natuurlijk nooit na te gaan of een recruiter zich wel aan deze code houdt. En daarnaast: Als een kandidaat niet wil dat hij op deze manier wordt gecheckt, moet hij dan niet gewoon wat beter letten op wat hij online over zichzelf publiceert?


Reacties

29-09-2010

Tom:

Je hoeft je ook niet anders voor te doen, maar zeker als je naar een baan in de media gaat solliciteren mag je wel even overwegen je Facebook en Twitter niet vol te gooien met onzin. :')

23-09-2010

Jelissa :

Ik vind dat je wel altijd jezelf moet kunnen zijn mara een beetje aanpassen kan geen kwaad en is heb ik naar ervaring ook gemerkt het beste om te doen.

30-07-2010

stevan:

Inderdaad Corrine! gewoon lekker jezelf blijven. Welkom in de generatie Y...

28-07-2010

TVermeulen:

Op zich geen gek idee om misschien je party pics niet publiekelijk te maken? Dan lijkt het probleem mij opgelost ;-)

28-07-2010

Corrine:

Logisch toch? Je moet gewoon jezelf blijven, een werkgever zal hopelijk toch wel in staat zijn om door je prive foto's heen te prikken. Zo niet, dan moet hij zich nog maar eens achter zijn oren krabben want zo is onze generatie nu eenmaal!

Plaats jouw reactie