Generatie Y nieuws wk 24 met o.a. Generatie Y wil meer uitdaging in werk

Door Lisa Klijn op 15-06-2012
0 reacties | 2704 views

VRIJDAG

Studieschuld van student is in tien jaar verdubbeld

 

De studieschuld van de Nederlandse student is sinds 2002 bijna verdubbeld. Nu is die gemiddeld € 15.000, tien jaar geleden was dat nog € 8.000. Dat blijkt uit Studie & Werk 2012, een onderzoek dat Elsevier ieder jaar onder pas afgestudeerden laat uitvoeren.

 

Helft hoogopgeleiden heeft studieschuld
De helft van alle hoogopgeleide starters heeft een studieschuld, tien jaar geleden was dat nog één op de drie. De jonge academici die in hun studententijd leenden, moeten gemiddeld € 17.781 studiefinanciering terugbetalen, bij hbo'ers gaat het om gemiddeld € 13.070.

 

studieschuld strip

Jonge tandartsen hebben schuld van € 28.300
De hoogste schuld hebben de afgestudeerden van de opleiding tandheelkunde. De jonge tandartsen met een schuld leenden gemiddeld € 28.300. Van de hbo'ers die leenden, hebben de afgestudeerden van informatiestudies met € 17.100 de hoogste schuld, gevolgd door afgestudeerden van de kunstacademie en de toneelschool. Zij leenden gemiddeld € 16.600 euro. Dat is opmerkelijk want kunstacademici en afgestudeerden van de toneelschool verdienen relatief weinig.

 

Slechte arbeidsmarkt
Gezien de slechte situatie op de arbeidsmarkt is dit geen al te beste ontwikkeling. De afgelopen drie maanden is vooral onder 15- tot 25-jarigen de werkloosheid steeds verder toegenomen en dat terwijl er een grote aanwas aan afgestudeerden met een studieschuld klaarstaat om de arbeidsmarkt te betreden.

 

Lees het hele artikel: Studieschuld van student is in tien jaar verdubbeld

 

ZATERDAG

Achterstand man op vrouw neemt toe

 

De achterstand van Nederlandse mannen op vrouwen loopt op. Het aantal laagopgeleide mannen groeit. Van de werkende mannen onder de 25 jaar heeft slechts 10% een academische of hbo-opleiding, 39% heeft niet meer dan een lagere beroepsopleiding.

 

Bedreiging internationale concurrentiepositie Nederland
Mannen blijven hiermee niet alleen flink achter bij vrouwen, maar ook bij oudere werkende mannen in Nederland. Van alle mannen is 34% hoogopgeleid. De achterstand in opleiding van jonge mannen vormt op termijn een bedreiging voor de internationale concurrentiepositie van Nederland, zo stelt het rapport 'De staat van Nederland Innovatieland 2012'.

Vrouwen vragen flexibiliteit in toekomstig arbeidsaanbod
De trend dat mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen is al ruim een decennium gaande, maar zet steeds krachtiger door. Dit verschijnsel vraagt om enkele aanpassingen. De hogere opleidingsgraad van vrouwen vraagt om de nodige flexibiliteit in het toekomstige arbeidsaanbod. Daarvoor zijn afspraken nodig over bijvoorbeeld 'Het Nieuwe Werken', over kinderopvang en flexibel en parttime werken.

 

Lees het hele artikel: Achterstand man op vrouw neemt toe

 

DINSDAG

 

Generatie Y wil meer uitdaging in het werk

 

Medewerkers jonger dan 26 jaar zijn minder tevreden over de uitdaging in hun werk dan hun oudere collega’s. De jonge werknemers willen het liefst ieder jaar of iedere twee jaar iets anders. Dat blijkt uit een analyse van de resultaten van ruim 5200 afgenomen Factor 4 Index onderzoeken.

 

Jonge medewerkers willen gestuurd worden op resultaat
Volgens Emiel van Kalken van Digicoaches is Generatie Y ontevreden over de uitdaging in het werk omdat deze jonge medewerkers gestuurd willen worden op resultaat, terwijl hun leidinggevenden gewend zijn te sturen op ‘hoe’ ze iets moeten doen.

generatie Y uitdaging

 

Werkdruk
De jongere werknemers zijn wel meer tevreden dan hun oudere collega’s als het gaat om de werkdruk. Dit komt doordat jongeren minder vaak een verantwoordelijke functie hebben en over het algemeen laconieker tegen werk aankijken dan de ouderen. Ook kunnen jonge medewerkers veel beter omgaan met de overvloed aan informatiestromen, waarmee oudere medewerkers tegenwoordig kampen.

 

Zonder jonge generatie stopt het arbeidsproces
De experts zijn het er over eens: het talent van Generatie Y is in de toekomst hard nodig. Zonder deze jonge generatie stopt op een gegeven moment het arbeidsproces. Door de vergrijzing krijgen we over een aantal jaar te maken met arbeidskrapte. Daarnaast is de grenzeloze ambitie en het enthousiasme van Generatie Y broodnodig om geïnspireerd te blijven.

Vroeger was werk misschien gewoon werk, nu is het belangrijk dat werknemers zich erin kunnen bewijzen en dat het ook nog eens leuk en uitdagend is. Wil je als werkgever de Generatie Y aan je binden dan moet je dus voor een uitdagend toekomstperspectief zorgen. Als dat toekomstperspectief onvoldoende duidelijk is, denken jongeren dat ze niet vooruit kunnen en gaan ze weg, zo blijkt uit het onderzoek.

 

Lees het hele artikel: Generatie Y wil meer uitdaging in werk

 

DONDERDAG 

 

Stagiairs halen nog té vaak koffie

 

Een kwart van de stagiairs heeft vervelende ervaringen gehad op de stageplek. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs werkzaamheden verrichten die niet op niveau zijn, zoals het halen van koffie of het rondbrengen van de post. Daarnaast worden ze niet altijd even netjes behandeld. Sommigen krijgen vervelende opmerkingen naar hun hoofd geslingerd, of worden zelfs compleet genegeerd. Ook machtsmisbruik wordt genoemd. Dat blijkt uit de Nationale stagemonitor 2012.

 

Veel stages leiden tot vaste baan
Het is belangrijk dat organisaties die gebruikmaken van stagiairs deze veelal jeugdige werknemers goed behandelen. Een stage is meer dan het halen van koffie en het rondbrengen van de post. Een stage is een goede voorbereiding op het werkende leven en kan zelfs leiden tot een vaste baan. Toch komen er nog te vaak signalen binnen van stagiairs die niet optimaal behandeld worden.

koffie halen

Stage goed voorbereiden
Als organisaties optimaal willen profiteren van stagiairs, is het belangrijk te beginnen met een goede voorbereiding. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van de komst van de stagiair en weten wat hij precies komt doen. Vraag om de volledige medewerking van je collega’s en maak duidelijk dat niet ieder voor zich de stagiair taken mag geven. Het is handig om bijvoorbeeld één aanspreekpunt binnen de organisatie vast te stellen die samen met de stagiair leerdoelen opstelt. Ook een eigen bureau kan bijdragen aan een tevreden stagiair.

 

Lees het hele artikel: Een stagiair is dus niet 'handig voor erbij'

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie