Generatie Y & Einstein: Weekoverzicht WEEK 27 2010

Door Karlijn Fiesler op 16-07-2010
2 reacties | 6490 views

ZATERDAG

Geheime afstudeerroutes bij hogeschool InHolland

Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management (MEM) van de Hogeschool InHolland in Haarlem die zich tussen maart 2008 en mei 2010 maanden lang tijdens hun afstudeerperiode hebben afgebeuld achter hun computer, kunnen hun welverdiende diploma nu wel aan de wilgen hangen. De waarde ervan is sinds afgelopen weekend namelijk behoorlijk gekelderd, toen aan het licht kwam dat Hogeschool InHolland fraudeerde met het uitreiken van minstens 250 onverdiende diploma’s, zo meldt De Volkskrant op 10 juli. De hogeschool bood de ‘ergste gevallen’ die waarschijnlijk nooit meer zouden afstuderen een sluiproute om het papiertje met minimale inspanning alsnog te behalen. Per diploma haalde de school zelf €10.000 binnen middels de afstudeerbonus die door het rijk wordt toegekend aan onderwijsinstellingen.

Schokkend? In een land waar onderwijsinstellingen bonussen verdienen per uitgereikt diploma en beloond worden per ingeschreven student is fraude natuurlijk geen vreemde. Hogescholen richten zich tegenwoordig niet op inhoud maar op acties om zoveel mogelijk studenten te werven. Nederland moet een kenniseconomie zijn, maar er is momenteel meer sprake van economie dan van kennis.

Schokkend is het vooral voor de MEM studenten van InHolland die wél hun diploma eerlijk verdiend hebben. Want wat is hun diploma nu nog waard? Je zal maar net aan het solliciteren zijn….

 

 

MAANDAG

 

Meer hbo’ers kiezen voor zorgopleiding kopte VKbanen maandag.

Dat is interessant, want uit eerder onderzoek van VKbanen onder werknemers in de zorg, bleek in mei dat meer dan de helft van de ondervraagden juist uit deze branche wil stappen vanwege de hoge werkdruk en te weinig respect. In dezelfde maand hield StudentenWerk een onderzoek onder 1000 studenten en wat blijkt: Een derde van de ondervraagde studenten is geïnteresseerd in een eventuele omscholing naar de zorg.

 

 

Hier zit de discrepantie: De werknemer uit de zorgbranche voelt te weinig waardering maar de gemiddelde student heeft kennelijk het gevoel dat werken in de zorg wél voldoening geeft. En wat we niet moeten vergeten is dat de nieuwe generatie het belangrijk vindt om in haar werk zinvol bezig te zijn, iets te kunnen betekenen en zichzelf bovendien persoonlijk te ontwikkelen . De zorg is daar een uitstekende branche voor.

Dit is ook de conclusie die in het artikel van VKbanen voorzichtig wordt getrokken. Er is sprake van een veranderende mentaliteit onder jongeren. Er wordt meer nagedacht over wat je uit het leven moet halen en geld lijkt veel minder de belangrijkste drijfveer. Studenten zijn sociaal werk meer gaan waarderen in de laatste jaren. Ze willen steeds vaker een grotere bijdrage leveren aan de samenleving.

Hiernaast kan de vergrijzing in de gezondheidssector ook een dubbele rol spelen. Er zijn meer ouderen om voor te zorgen en er komt een personeelstekort. Studenten hebben hiermee goede vooruitzichten op een baan.

 

DINSDAG

Een voorbeeld kan het onderwijs in Nederland nemen aan de hogescholen en universiteiten in Amerika. Aankomende studenten lezen Kafka op het strand, zo schrijft het NRC dinsdag op haar weblog. Verse aankomende eerstejaars van een hele reeks Amerikaanse hogescholen krijgen tijdens de grote vakantie een ‘zomerlijst’ mee met boeken die ze op het strand kunnen lezen.

Van Kafka moeten de bijvoorbeeld de aankomende eerstejaars van Bard College het beroemde verhaal ‘Metamorfose’ lezen en van Darwin het vierde hoofdstuk uit The Origin of Species. Andere scholen houden het liever bij wat modernere thema’s, maar de toon is gezet.

De columnist van het NRC vraagt zich af of dit niet wat is voor onze Nederlandse universiteiten. De reacties hierop zijn tot nu toe erg positief, maar de vraag is natuurlijk of de afdeling marketing hiermee wel genoeg studenten binnenhaalt. Anderzijds, studenten die zo gemotiveerd zijn dat ze Kafka op het strand lezen, zullen waarschijnlijk ook niet al te lang over hun diploma doen. Is de afstudeerbonus toch nog binnen…

 

Het aantal stageplaatsen groeit weer!

Het landelijke aanbod van stageplaatsen is ten opzichte van een jaar geleden met 9 procent gestegen. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enquête 2010 van www.stagemotor.nl, een vacaturebank voor stages. De stijging van het aantal stages heeft voor studenten positieve gevolgen. Ze vinden nu sneller een stageplaats dan een jaar geleden.

De grootste stijging in het aantal stageplaatsen is te zien bij de vakgebieden personeel en organisatie (31 procent), marketing en communicatie (30 procent) en retail en groothandel (30 procent).

Dit klopt allemaal als een bus. Daarom ook graag uw aandacht voor de volgende vacature:


 

WOENSDAG

Here Comes the Entrepreneurial Generation!

Het eigen bedrijf is weer populair onder studenten: Bijna een kwart van de studenten zegt ondernemer te willen worden. Een kleine 40 procent van de studenten is al bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft al een bedrijf. De studenten die overwegen een eigen bedrijf te beginnen, noemen als belangrijkste reden het aangaan van een uitdaging, onafhankelijkheid en de wens veel geld te verdienen (in die volgorde). Als belangrijkste noodzakelijke vaardigheiden zien ze goed kunnen communiceren en organiseren en risico’s durven nemen.

Het is natuurlijk geen nieuws. De generatie Y  wordt al heel lang de E-generation genoemd waarin de  hoofdletter E verwijst naar Entrepeneurial.  “Het prototype van de Y-mens: een serie-entrepreneur, zeer creatief met een groot voorstellingsvermogen, geeft niet lukraak zijn geld uit ( in tegenstelling tot zijn ouders) en heeft een gezonde work-life balans.” Aldus ondernemersmagazine Sprout reeds in 2005.

Maar toch, het is altijd fijn om zulke beweringen met cijfers te kunnen onderbouwen. Zo vroeg StudentenWerk in een grootschalig onderzoek onder bijna 1700 studenten of ze na hun studie geïnteresseerd zijn in een eigen bedrijf. Wat blijkt: bijna een kwart van de studenten geeft ook hier aan ondernemer te willen worden. 43% geeft overigens aan hierin geen interesse te hebben. Voor hun geldt dat ze voor werksfeer en inhoud belangrijk vinden in het werk wat ze doen.

 

DONDERDAG

Roddels omtrent Paars-plus en het einde van de studiefinanciering

Betrouwbare bronnen hebben het AD laten weten dat alle partijen van Paars-plus eensgezind zijn over het afschaffen van de studiefinanciering. Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen is er geld nodig. De VVD hoopt 1 miljard te halen uit de afschaffing van de studiefinanciering, verhogen van het collegegeld en het inruilen van de Ov-kaart voor een kortingskaart. In de plaats van de studiefinanciering komt een sociaal leenstelsel. De PvdA, GroenLinks en D66 zouden hierin wel brood zien.

Voor studenten is het echter een strop. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) liet al eerder weten dat dit een leegloop in het hoger onderwijs zal veroorzaken.

Er gaat misschien 1 miljard in de kwaliteit van het onderwijs, maar onze kennismaatschappij wordt op deze manier wel kleiner.

Uit het onderzoek dat StudentenWerk i.s.m. onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel heeft gehouden blijkt dat 80% van de studenten in serieuze financiële problemen komt als de studiefinanciering wordt afgeschaft.

Het populairste alternatief is lenen bij de IBG-groep, wat uiteindelijk de studieschuld behoorlijk kan verhogen. Want de rente is misschien lager dan bij een commerciële bank (2,39%), maar omdat studenten pas 2 jaar na het beëindigen van hun studie hoeven te beginnen met afbetalen, kan de schuld met rente op rente alsnog flink oplopen.

Hiernaast blijkt uit het onderzoek van StudentenWerk dat maar liefst 45% van de ondervraagden verwacht hun studie niet binnen de gestelde termijn te halen. Wie geen recht meer heeft op de prestatiebeurs mag van de IBG-groep nog 3 jaar bijlenen voor een maximaal bedrag van € 853,16 per maand. Een student die een jaar langer over zijn studie doet is dus al gauw €10.000 verder en daar komt de rente dan nog bovenop.

Reacties

27-07-2010

Rogier:

Leuk stuk Karlijn, complimenten

17-07-2010

Peterr:

hee Karlijn, Echt een heel mooi stuk wat je hier hebt geschreven. Het laat heel duidelijk zien hoe de generatie van nu anders is dan 15 jaar geleden. Succes met je andere weekoverzichten en ik kijk al uit naar week 28!

Plaats jouw reactie