Generatie Y nieuwsoverzicht april

Door StudentenWerk op 27-04-2012
0 reacties | 2996 views

DINSDAG 24 april

 

Werkloze 'oudere' wil boeken inpakken

 

In de provincie Overijssel neemt de werkloosheid toe, vooral onder 30-, 40- en 50-plussers, zo blijkt uit het nieuwsbericht dat de Stentor dinsdag bracht. Want was het inpakken van boeken bij schoolleverancier Van Dijk Educatie in Kampen voorheen nog een vakantiebaan van vooral scholieren en studenten, dit jaar blijkt dat ook steeds meer ouderen zich aanmelden.

 

Lees het hele artikel: Werkloze 'oudere' wil boeken inpakken

 

 

Aantal werkzoekende jongeren stijgt

 

In de week van 23 april publiceerde het UWV Werkbedrijf werkloosheidscijfers per regio. Hieruit blijkt dat het aantal (werkloze) werkzoekenden in Nederland het afgelopen kwartaal met gemiddeld 4% is gestegen.

 

Aanzienlijke stijging in regio Haaglanden

Het aantal werklozen die een baan zoeken is in de regio Haaglanden met meer dan 6% toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het UWV. De sterke stijging komt vooral door de crisis die in de tweede helft van 2011 weer oplaaide. Met name mannen, jongeren tot 25 jaar, laagopgeleiden en mensen met een diploma mbo-niveau 3/4 kregen te maken met een minder gunstige arbeidsmarkt in de Haaglanden.

 

Laagopgeleiden jongeren vaker werkloos

Het toenemende aantal werkloze jongeren is het afgelopen kwartaal in de Haaglanden met 14,4% gestegen tot 2.700. De toename was onder mannen en vrouwen ongeveer even groot. Een ruime meerderheid van deze groep is laagopgeleid (62,3%). De meeste jongeren staan ingeschreven met een verzorgend of dienstverlenend beroep, een beroep in de techniek of industrie, of een economisch-administratief beroep.

Lees het artikel: Aantal werkzoekenden in Haaglanden stijgt

 

werkoosheid Q1 2012 Nederland

 

Aantal werklozen stijgt ook in Gooi en Vechtstreek


Ook in de regio Gooi en Vechtstreek is een stijging van het aantal werkzoekenden vast te stellen, zij het minder sterk met 1,2%. Het zijn eveneens de jongeren tot 25 jaar die de sterkste stijging veroorzaken. Met 39 meer dan een kwartaal eerder zijn er nu 361 jongeren bij UWV ingeschreven, een stijging van 12%. Het grootste deel is man en/of lager opgeleid.

 

Vergrijzing gaat uitkomst bieden voor jongeren

Het arbeidsmarktperspectief voor jongeren is op de langere termijn relatief gunstig, voorziet het UWV. 'Oudere werknemers zullen stoppen met werken en door economisch herstel worden groeiende tekorten verwacht', meldt woordvoerder Vivian van Dixhoorn. 'Het tekort wordt in diverse sectoren groter, doordat de instroom van jongeren in een aantal opleidingen afneemt. Om toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt in Gooi en Vechtstreek zoveel mogelijk te helpen voorkomen, biedt UWV samen met bedrijven leerwerktrajecten en proefplaatsingen aan.'

 

Lees het hele artikel: Aantal werkzoekenden in de regio neemt iets toe

 

 

WOENSDAG 4 april

 

Aantal social mediafuncties explosief gestegen

Het aantal mensen dat de term ‘social media’ in hun functietitel heeft, is het afgelopen jaar explosief gestegen. Op dit moment hebben ongeveer 2900 mensen de term ‘social media’ in hun beroepsfunctie staan. In oktober vorig jaar waren dat er nog 2000. Dat is een stijging van 45% in een periode van vijf maanden, blijkt uit het onderzoek van social mediabureau Krem, gebaseerd op functieprofielen op de social netwerksite LinkedIn.

 

45% is full time bezig met social media
Van deze 2900 werknemers is 45% full time bezig met social media. Hiervan is zo'n 52% rechtstreeks bij bedrijven of overheid in dienst, 31% is in dienst bij gespecialiseerde bureaus en 17% is werkzaam als ZZP'er. Bij de overige 55% van de organisaties in Nederland worden social mediataken naast andere werkzaamheden uitgevoerd.

 

 

De inzet loont
De forse stijging van het aantal social mediafuncties vindt vooral plaats bij non-profitorganisaties en in de media. Maar ook in de wervings- en selectiebranche, bij banken, verzekeraars en telecommunicatie zijn steeds meer social mediaspecialisten in dienst. En dat is niet voor niets; als social media goed ingezet wordt, beïnvloedt het de efficiëntie van marketing, het vergroot het marktaandeel en het heeft een positieve invloed op de verkoop van producten en diensten. Ook worden nieuwe producten sneller bekend bij het publiek, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

 

Lees het hele artikel: Aantal social mediafuncties explosief gestegen

 

Headlines nieuwsbrief april

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie