Generatie Y & Einstein: Nieuwsoverzicht november met o.a. ‘De ideale arbeidsvoorwaarden volgens starters’

Door StudentenWerk op 29-11-2011
1 reactie | 5606 views

In de maand november hebben we weer wekelijks het nieuws rondom de generaties Y en Einstein bijgehouden. Inmiddels is de maand ten einde en hebben wij een selectie gemaakt van het leukste en belangrijkste nieuws dat deze maand voorbij kwam in de weekoverzichten.

 

WOENSDAG 9 november

 

Hbo-studenten ondernemender dan wo-studenten

 

De resultaten van een onderzoek zijn vaak onvoorspelbaar, dat blijkt maar weer eens! Uit recent onderzoek van Kiesjewerkgever.nl blijkt dat hbo-studenten economie ondernemender zijn dan wo-studenten economie. De Rotterdamse onderneming concludeert dit uit de resultaten van haar onderzoek onder 1600 hoogopgeleide economie studenten.

 

Hbo’ers scoren hoger op ondernemerschap
Aan de hand van stellingen die studenten hebben beantwoord op de website wordt gemeten in hoeverre men bij de diverse aangesloten organisaties past. Onderdeel van deze test  is een score op ondernemerschap. Hieruit blijkt dat studenten economie uit het hoger beroepsonderwijs beduidend hoger scoren dan studenten uit het wetenschappelijk onderwijs.

 


Niet per se voor zichzelf aan de slag
Of de uitslag van dit onderzoek ook daadwerkelijk zal leiden tot meer ondernemerschap is nog maar de vraag. Bram van der Graaf, oprichter van Kiesjewerkgever.nl, durft deze conclusie nog niet te trekken: ‘Ondernemerschap is erg populair. Echter betekent dit niet direct dat men voor zichzelf aan de slag hoeft te gaan. Ook bij organisaties zien wij een toenemende vraag naar personeel met een hoge score op deze waarde. Daar liggen dus ook genoeg mogelijkheden voor de economie studenten”.

 

Het is opvallend dat hbo’ers hoger scoren dan de wo-studenten. Echter heeft dit niet zo veel te maken met de capaciteit of het niveau van de studenten. Het verschil tussen het hoger beroepsonderwijs en de universiteit is wellicht te verklaren door de verschillen in opzet van de opleidingen. Een praktijkgerichte hbo-opleiding zou meer ondernemende studenten kunnen aantrekken dan een universitaire opleiding met een sterk theoretisch karakter. Een logische verklaring. Ik denk dat het leuke hiervan is dat je kunt zeggen dat juist een combinatie van hbo- en universitaire afgestudeerden met ieder z’n eigen capaciteiten een goede toevoeging voor je organisatie kan zijn.

 

WOENSDAG 16 november

 

Ideale arbeidsvoorwaarden starters

Zoals ieder jaar heeft FNV Bondgenoten ook voor 2012 het meerjarig arbeidsvoorwaardenbeleid 2009-2013 geactualiseerd. Een nuttig beleid, waarin vast en zeker leuke en minder leuke voorwaarden staan. Dat FNV Bondgenoten dit werk kritisch en professioneel doet blijkt wel uit het feit dat zij onderzoek hebben gedaan naar de mening van jongeren. Waarbij ze onderzochten of het arbeidsvoorwaardenbeleid aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren.

Samen met de jongeren-marketingunit is het cao-handboek 2011 doorgespit en zijn vragen geformuleerd om te onderzoeken wat jongeren vinden van hun arbeidsvoorwaarden. Deze vragen zijn vervolgens aan de online doelgroepenpanels (bestaande uit scholieren, jongeren die hun eerste baan hebben, zij die wat langer werkzaam zijn en willen samenwonen en het bestand van jonge leden) voorgelegd. De resultaten zijn te lezen in de folder ‘Jongeren en hun ideale arbeidsvoorwaarden'.

 

Gelijk werk moet gelijk beloond worden
Uit het onderzoek komen interessante wensen van de jongeren naar voren. Zo vinden bijna alle jongeren (87%) dat gelijk werk gelijk beloond moet worden en dat daarbij geen onderscheid gemaakt moet worden naar sekse, afkomst, geaardheid en geloof. Jongeren geven aan een salaris te willen dat bepaald wordt door de combinatie van leeftijd, werkervaring en prestatie. Topfuncties mogen beloond worden met een bijbehorend topsalaris, dat zegt een groot deel van de respondenten (63%).

 

Gelijke arbeidsvoorwaarden flexibel en vast contract

Ongeveer 60% van de jongeren vindt een payroll constructie prima, indien dit het overdragen van administratieve taken bevat. 28% is het oneens indien de payroll constructie niet dezelfde arbeidsvoorwaarden biedt als de overeenkomsten die de collega’s met vaste contracten hebben. Bovendien vindt 50% van de jongeren het belangrijk en nog eens 37% het héél belangrijk dat in cao’s geld per werknemer gereserveerd wordt -ook voor uitzendkrachten- voor scholing.

 

Bedrijf moet goede afspiegeling van de maatschappij zijn
Leuk om te zien is dat uit dit onderzoek blijkt dat jongeren maatschappelijk betrokken zijn. 60% is het eens met de stelling dat een bedrijf een goede afspiegeling moet zijn van onze maatschappij en daarom extra zijn best moet doen om genoeg vrouwen, allochtonen en mensen met een andere geaardheid aan te nemen. 23% is neutraal en slechts 15% is het hier niet mee eens.

 

Leuk werk en leuke collega’s allerbelangrijkst
Er is ook onderzocht wat jongeren het belangrijkste vinden op de werkvloer. Doorgroeimogelijkheden, een goede cao, een vast contract, veel geld verdienen en veel studie- en scholingsmogelijkheden zijn belangrijk. Echter leuk werk doen en leuke collega’s achten zij het allerbelangrijkst.

 

Aan het einde van het onderzoeksrapport staat een pagina met aanbevelingen en wordt beweerd dat de input van de jongeren meegenomen wordt in het volgende arbeidsvoorwaardenbeleid en het cao handboek. Een goede zaak!

 

DONDERDAG 17 november

 

Stagiair biedt perspectief in tijden van crisis en vergrijzing

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Niet alleen de crisis is daar een oorzaak van, ook de ‘vergrijzing’ draagt daar een steentje aan bij. Voor bedrijven is het belangrijk op tijd in te spelen op het gat dat dreigt te ontstaan en dat kan soms een beetje improviseren zijn. Het is echter wel mogelijk door bijvoorbeeld actief aan employer branding te doen, maar misschien is het volgende wel een betere oplossing: gebruikmaken van stagiairs.

 

Stagiairs: goede gedreven krachten
Het CBS constateerde dat er de komende jaren 83.700 vacatures bijkomen tegenover 74.700 starters per jaar. Simpelweg betekent dit dus dat er 9.000 banen per jaar teveel zullen zijn. Een waanzinnig aantal dat vast niet helemaal opgevuld kan worden met werknemers. Rob Kriegsman, algemeen directeur van Stageplaza, pleit voor het inzetten van stagiairs:“Stagiairs bieden in deze maatschappelijke en economische veranderingen een uitkomst. Het zijn vaak goede, gedreven krachten. Ze beschikken over nieuwe kennis en andere invalshoeken. Een student geeft een frisse kijk op de situatie binnen een bedrijf”.

 

 

Onderzoek van Stageplaza heeft aangetoond dat uiteindelijk 30% van de stagiairs in dienst treedt bij de werkgever van hun stage. Een stage is dus de perfecte mogelijkheid om (toekomstig) talent te selecteren! Heeft de stagiair zich de afgelopen 6 maanden bewezen? Dan kun je hem of haar een baan aanbieden en zodoende kan hij of zij in de toekomst misschien nog heel wat betekenen voor je organisatie!

 

 

Headlines nieuwsbrief november

Reacties

09-12-2011

rogier:

Leuk artikel

Plaats jouw reactie