Gen Y & Einstein overzicht wk 45 met o.a. Hbo studenten ondernemender dan WO studenten

Door Lisa Klijn op 11-11-2011
1 reactie | 2575 views

DINSDAG

 

Verplicht verstandigheid leren voor studenten

 

De financiële crisis is een periode geweest waarin een hoop fout is gegaan. Eén van de belangrijkste lessen uit de financiële crisis is dat het ons in grote mate ontbreekt aan ‘smart girls and guys’ die kunnen denken en werken vanuit een houding van verstandigheid en betrokken toewijding. Studenten zouden dan ook verplicht een aantal vakken uit de ‘nutteloze sfeer’ van filosofie en cultuurwetenschappen moeten volgen. Dáár leren zij de kunst van het afwegen en het naar waarde schatten gericht op de lange termijn. Dat stelt prof. dr. Wil Derkse in zijn oratie 'Van kennis naar verstandigheid', die hij uitspreekt op 11 november als bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Open Universiteit.

 Houding van verstandigheid is geen luxe maar pure noodzaak
Derkse voegt daar aan toe dat de houding van verstandigheid en betrokken toewijding geen luxe is maar pure noodzaak. Verstandigheid is de kunst van het afwegen, het naar waarde leren schatten, gericht op de lange termijn. Betrokken toewijding betekent met hart voor ‘het doel’ willen denken en werken. Om die reden zijn in de academische vorming van de ‘smart girls and boys’, wijsgerige reflectie en het contact met waardecontexten, levensbeschouwelijk gedachtegoed en voorbeelden van betrokken toewijding, van maatschappelijk belang.

 

Vorming in filosofisch en cultuurwetenschappelijk onderwijs
Derkse heeft daar ook een goede manier voor bedacht. Volgens hem kan die vorming opgedaan worden  in het filosofische en cultuurwetenschappelijke onderwijs. Hij schreef hierover in een recent advies van de Nederlandse onderwijsraad. “Het kan absoluut geen kwaad, als studenten aan de horizon een paar lichtpunten hebben die wat langer meegaan dan de kennis van nu die soms sneller vergankelijk blijkt”.

 

Studenten ‘verstandigheid’ leren klinkt misschien nog een beetje vaag maar ik vind het uitgangspunt wel goed. De kunst van het afwegen en het naar waarde schatten op lange termijn is belangrijk. Bovendien zegt het woord ‘verstandigheid’ al genoeg, het is niet alleen iets wat op de arbeidsmarkt of in de financiële wereld van belang kan zijn, het kan ook geen kwaad voor de studenten zelf om hier wat van op te steken. Het idee staat waarschijnlijk nog in de kinderschoenen maar mocht dit plan verder uitgewerkt worden lijkt het mij zeker interessant!

 

WOENSDAG

 

Hbo-studenten ondernemender dan WO-studenten

 

De resultaten van een onderzoek zijn vaak onvoorspelbaar, dat blijkt maar weer eens! Uit recent onderzoek van Kiesjewerkgever.nl blijkt dat economische hbo-studenten ondernemender zijn dan economische WO studenten. De Rotterdamse onderneming concludeert dit uit de resultaten van haar onderzoek onder 1600 economisch hoger opgeleiden. Een grappig nieuwtje vind ik zelf!

 

Hbo’ers scoren hoger op ondernemerschap
Aan de hand van stellingen die studenten hebben beantwoord op de website wordt gemeten in hoeverre men bij de diverse aangesloten organisaties past. Onderdeel van deze test  is een score op ondernemerschap. Hieruit blijkt dat economische studenten uit het hoger beroepsonderwijs beduidend hoger scoren dan studenten uit het wetenschappelijk onderwijs. Dat is best interessant! Universitaire studenten worden vaak al gauw op een voetstuk geplaatst en de hemel in geprezen in vergelijking met de lagere studies. Dat nou eens naar voren komt dat de zogenaamd ‘lagere’ hbo-studenten beter scoren als het om het ‘ondernemerschap’ gaat, is leuk.

 Niet per se voor zichzelf aan de slag
Of de uitslag van dit onderzoek ook daadwerkelijk zal leiden tot meer ondernemerschap is nog maar de vraag. Ook Bram van der Graaf, oprichter van Kiesjewerkgever.nl, durft deze conclusie nog niet te trekken: ”Ondernemerschap is erg populair. Echter betekent dit niet direct dat men voor zichzelf aan de slag hoeft te gaan. Ook bij organisaties zien wij een toenemende vraag naar personeel met een hoge score op deze waarde. Daar liggen dus ook genoeg mogelijkheden voor de economische kandidaten”.

 

Het is opvallend dat hbo’ers hoger scoren dan de WO-studenten. Echter heeft dit niet zo veel te maken met de capaciteit of het niveau van de studenten. Het verschil tussen het hoger beroepsonderwijs en de universiteit is wellicht te verklaren door de verschillen in opzet van de opleidingen. Een praktijkgerichte hbo-opleiding zou meer ondernemende studenten kunnen aantrekken dan een universitaire opleiding met een sterk theoretisch karakter. Een logische verklaring. Ik denk dat het leuke hiervan is dat je kunt zeggen dat juist een combinatie van hbo- en universitaire afgestudeerden met ieder z’n eigen capaciteiten een goede toevoeging voor je organisatie kunnen zijn. 

 

DONDERDAG

 

Zijlstra ontkent afname masterstudenten

 

Staatssecretaris Halbe Zijlstra denkt niet dat studenten massaal hun masteropleiding laten schieten als ze geen basisbeurs meer krijgen. “Iedereen die kan en wil studeren, krijgt, binnen bepaalde grenzen, voldoende financiële ruimte om in een opleiding te investeren”, meent Zijlstra.

 

Eén op de acht studenten ziet af van masteropleiding
Vorige maand schreef ik nog in het weekoverzicht dat uit onderzoek bleek dat één op de acht studenten afziet van een masteropleiding als ze geen basisbeurs meer krijgen. Naar aanleiding van dat onderzoek stelde SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk vragen aan staatssecretaris Halbe Zijlstra. De bewindsman acht het niet waarschijnlijk dat het aantal masterstudenten af zal nemen, stelt hij in het antwoord op de kamervragen.

 

Zijlstra: “Studenten hebben voldoende financiële ruimte”
“Ik wil wel benadrukken dat nergens wordt voorgesteld om de basisbeurs zomaar af te schaffen. Het gaat erom dat in plaats van de basisbeurs een sociaal leenstelsel wordt geïntroduceerd”, aldus de staatssecretaris. Volgens Zijlstra hebben studenten voldoende financiële ruimte om in een master te investeren. De toegankelijkheid van de master zou daardoor absoluut niet in gevaar komen.

 

 

Het lijkt hierbij alsof de Staatssecretaris de beweringen op een wel erg makkelijke manier van tafel schuift. Hij ontkent de beweringen, die gedaan worden na het houden van een onderzoek onder 2500 studenten, maar komt verder niet met hele sterke tegenargumenten of goede cijfers. Dat is jammer, hij maakt zich daar niet erg geloofwaardig door en dat is zeker niet de eerste keer: Zijlstra kwam vorige week ook al slecht in het nieuws omdat er beweerd werd dat hij zijn verantwoordelijkheid ontloopt door studenten nauwelijks te informeren over de grote veranderingen die in het onderwijs op stapel gaan.

 

Reacties

12-11-2011

Radio luisteren:

Studenten moeten meer financiele bijdrage krijgen vanuit de overheid. Ben benieuwd!

Plaats jouw reactie