Generatie Y & Einstein: Nieuwsoverzicht oktober

Door StudentenWerk op 31-10-2011
1 reactie | 4246 views

In de maand oktober hebben we weer wekelijks het nieuws rondom de generaties Y en Einstein bijgehouden. Inmiddels is de maand ten einde en hebben wij een selectie gemaakt van het leukste en belangrijkste nieuws dat deze maand voorbij kwam in de weekoverzichten.

MAANDAG 3 oktober

 

Psychologische contractbreuk reden voor starter om te vertrekken

Het komt iedereen vast bekend voor: een sollicitatiegesprek waarin de werkgever veel mooie verwachtingen, zoals een goede werksfeer of doorgroeimogelijkheden schept. Uit onderzoek blijkt dat werknemers veel waarde hechten aan deze afspraken die deel uitmaken van een zogenaamd ‘ongeschreven psychologisch contract’. Werkgevers hechten daarentegen vooral veel waarde aan het ondertekenen van het papieren contract (de arbeidsovereenkomst). Dit verschil tussen werkgever en werknemer kan in de toekomstige werksituatie verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Dit constateert Anne Hootsen van Improvels die een literatuuronderzoek deed naar dit fenomeen.

 

Beloftes nakomen
Het lijkt zo makkelijk voor de werkgever: je verzint tijdens het sollicitatiegesprek de beste verhalen over je bedrijf en doet mooie beloftes over de werksfeer en de functie... en de sollicitant is binnen! Uit het onderzoek komt echter naar voren dat als je de werknemer voor een tijd wil behouden, je de beloftes ook daadwerkelijk na moet komen.

 

Jongeren pakken sneller hun biezen
Werkgevers onderschatten daarmee het belang van het ‘psychologische contract’ waardoor vooral starters na contractbreuk op zoek gaan naar een nieuwe baan. Volgens Hootsen zijn de gevolgen van ‘psychologische contractbreuk’ ingrijpender bij jongeren dan bij ouderen. Psychologische contractbreuk is voor veel starters de meest doorslaggevende reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Hoewel oudere werknemers vaker blijven zitten, nemen ze meer afstand. Ze raken minder gemotiveerd maar zijn eerder geneigd zich erin te schikken. Jongeren zullen echter sneller hun biezen pakken. Zij beginnen vaak heel enthousiast, willen zich snel ontplooien en hebben hoge verwachtingen als zij nieuw binnenkomen in een organisatie. Daardoor zijn ze ook sneller teleurgesteld als hun verwachtingen niet matchen.

 

Dit vind ik eigenlijk best een logisch verhaal! Ik kan me goed voorstellen dat werknemers veel waarde hechten aan ‘beloftes’, dat doe ik zelf ook. Als iemand je iets belooft of voorschetst en later blijkt dat hier helemaal niets van terecht komt dan voel je je, naast dat je teleurgesteld bent, een beetje in de maling genomen. Zo ga je nou eenmaal niet met je (toekomstige) werknemers om vind ik. Tip voor de werkgevers: houd je (toekomstige) werknemer tevreden en schep geen verwachtingen die je niet waar kunt maken. Dan zijn ze namelijk zo weer weg!

 

DONDERDAG 6 oktober

 

Ondernemende student wordt voortaan aangemoedigd

Goed nieuws voor studenten die in het jaar van hun afstuderen al geld verdienen met hun eigen onderneming: het kabinet wil ondernemende studenten aanmoedigen. Studenten die in hun laatste studiejaar bedrijfswinst boeken, hoeven daarmee niet meteen hun studiebeurs af te betalen. Zij behouden voortaan hun studiebeurs, ook als hun brutowinst hoger is dan € 13.000. Dat maken minister Verhagen van Economische Zaken en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs vandaag bekend.

 

Duizenden studenten overschrijden de ‘bijverdiengrens' 
Het is een veelbesproken onderwerp: de zogeheten ‘bijverdiengrens’ in de studiefinanciering. Studenten die met hun inkomsten de grens overschrijden moesten hun beurs inleveren en vaak deels terugbetalen, net als de kosten van hun ov-studentenkaart. Dit overkomt jaarlijks duizenden studenten, onder wie velen die tijdens hun studie een eigen bedrijfje zijn begonnen.

 

 ‘Straf op succes’
Ik heb het altijd al een belachelijke regel gevonden. Ik ben van mening dat je ondernemende studenten juist moet stimuleren! Ik vind het hartstikke knap hoe jongeren soms fantastische ideeën en prestaties op de arbeidsmarkt neerzetten. Waarom zou je dit ontmoedigen? Het kabinet sluit zich daar inmiddels bij aan. Verhagen ziet de bijverdiengrens als een ‘straf op succes’. Daarom schrapt hij de grens voor ondernemende studenten in het jaar van afstuderen. “Studenten worden niet langer gedwongen hun ondernemerschapavontuur onnodig uit te stellen”, aldus de bewindsman.

 

DINSDAG 11 oktober

Bedrijven die traineeships geven in trek bij starters

 

Hoogopgeleide starters zijn leergierig en ambitieus, dat blijkt maar weer! Meer dan 60% van de hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt zou zijn of haar carrière namelijk graag beginnen via een traineeship bij een gerenommeerd bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek onder 210 bezoekers van het Careerevent dat op 6 en 7 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvond.

 

66% overweegt een traineeship als eerste stap in carrière
Op de vraag of men een traineeship overwoog als eerste stap in hun carrière antwoordde 66% volmondig ja. De interesse van hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt voor een traineeship is dus fors. Bedrijven die een traineeship aanbieden hebben duidelijk een streepje voor.

 

 

Tijdens het Careerevent werd ook de verkiezing ‘Het Beste Traineeship 2011’ gehouden. Bij de vakjury kwam de ABN AMRO als grote winnaar uit de bus. Ook het publiek mocht zijn stem uitbrengen op de website debestetraineeships.nl op ruim 40 traineeships in vijf verschillende categorieën. Ruim 3.500 mensen brachten hun stem uit via de site. Binnen de vijf categorieën waren dit de favorieten:

   
- Financieel & Accountancy: ABN AMRO
- IT en Techniek: Van Oord Dredging and Marine Contractors
- Management: Woningcorporaties/Plateau
- Overheid: Regio Twente Netwerkstad
- Overig: Océ Nederland

 

Bij een onderzoek onder 210 bezoekers kun je je afvragen hoe betrouwbaar de uitslag is. Maar ik, als generatie Y medewerker en tevens hbo-student, zou ook volmondig ja zeggen op bovenstaande vraag. Het lijkt me een uitstekende manier voor zowel werkgever als werknemer om een starter op deze manier te laten beginnen. Als starter krijg je een hoop vertrouwen vanuit het bedrijf doordat ze je  een intensief opleidingstraject aanbieden en je wordt (als het goed is) zo goed ingewerkt dat je na een tijdje van grote waarde voor het bedrijf kan zijn. Een win-win situatie dus!

 

MAANDAG 17 oktober

 

Generatie Y is helemaal niet zo anders

 

Generatie Y is een generatie die we bij StudentenWerk graag onder de loep leggen. We weten er inmiddels veel vanaf en wij zijn niet de enige. Als we de algemene opinie moeten geloven, moeten bedrijven grote veranderingen aanbrengen om tegemoet te komen aan de geheel andere manier van werken van generatie Y. Deze Millenials zouden geobsedeerd zijn door de nieuwste technologie, 24/7 toegang tot sociale media willen, willen kiezen waar, wanneer en hoe ze werken en continu op zoek zijn naar verandering. Uit onderzoek van het Britse JBA onder 25.000 mensen in 19 landen blijkt echter dat veel van deze veronderstellingen over generatie Y niet altijd waar zijn.

 

Het onderzoek ontkracht een aantal interessante beweringen:

 

Dichtbij de baas
Zo blijkt bijvoorbeeld dat jonge werknemers 15 tot 20% minder vaak de wens hebben om te kunnen kiezen wanneer en waar ze werken dan hun oudere collega’s. Ze willen juist zo veel mogelijk op kantoor zijn, dichtbij hun leidinggevende. Ook flexibel werken is veel populairder onder oudere medewerkers dan jongere. Dit heeft wellicht consequenties voor de inrichting van werkplekken en gebouwen. Veel werkgevers stappen momenteel over op flexibel werken en verminderen de hoeveelheid kantoorruimte, in de veronderstelling dat ze daarmee jongere werknemers aantrekken. De grote vraag die rijst na dit onderzoek is of dat wel zo is. 

 

Sociale media
Nog een mythe die onderuit wordt gehaald door het onderzoek is dat Generatie Y toegang tot nieuwe technologieën eist en altijd op zoek is naar meer intellectuele connecties en stimuli. Het tegenovergestelde blijkt waar: jongeren zijn veel meer geneigd de beschikbare apparatuur te accepteren – het zijn de ouderen die het nieuwste van het nieuwste eisen. Evenmin kwam uit het onderzoek naar voren dat jongere werknemers meer toegang eisen tot sociale netwerken. Ze vragen er zelfs liever niet naar uit angst dat ze dan beschuldigd worden van luiheid. 

Overwerk
Nog een onverwachte uitkomst betrof de houding rondom verandering. Jongeren bleken net zo graag als ouderen al het mogelijke te willen halen uit hun bestaande werksituatie  en helemaal geen rusteloze types te zijn die continu willen veranderen, van baan onder andere. Jongeren zijn zelfs meer bereid over te werken en stellen het werk vaker voor hun familie dan oudere werknemers. 

Traditionele waarden
De belangrijkste boodschap uit het onderzoek is dat ondanks alle technologische en sociale revoluties sommige dingen hetzelfde blijven. Traditionele waarden als plichtsgetrouwheid en carrière willen maken, komen net zo vaak voor bij mensen die in 1950 zijn geboren als bij hen die in 1990 het licht zagen.

 

Ik vind het altijd wel interessant om te kijken naar de ontkrachting van bepaalde beweringen. Het blijkt maar weer dat je voorzichtig moet zijn met mensen in ‘hokjes’ plaatsen. Toch is het belangrijk om in de gaten te houden wie jouw “generatie Y medewerkers” zijn. Wat beweegt ze? Wat vinden ze leuk op de werkvloer? Het belangrijkste lijkt mij dat de werksituatie ontwikkeling biedt aan je jonge medewerker. Jobhoppen komt  volgens mij niet altijd zozeer vanuit rusteloosheid, maar voornamelijk vanuit de behoefte om te blijven ontwikkelen. Iedereen wil carrière maken en het belangrijkst daarbij is dat je als werkgever je werknemer die ruimte biedt. Als generatie Y medewerkers geen ruimte voor ontwikkeling zien dan zullen zij misschien wel sneller dan een oudere werknemer het lef hebben om een uitdaging binnen een ander bedrijf te zoeken.   

 

DINSDAG 25 oktober

De ideale studentenbaan: Afwisseling binnen en buiten, overdag

 

Studenten genieten graag van hun vrije tijd, maar als ze dan toch een bijbaantje er bij hebben om rond te komen, hebben ze natuurlijk duidelijke voorkeuren. 44% van de studenten werkt het liefste binnen, terwijl 54% de afwisseling van buiten en binnen werken wel ziet zitten. Dat blijkt uit onderzoek van ASA student onder 875 studenten.

 

38% werkt liefst doordeweeks
Ook hebben studenten een duidelijke voorkeur voor overdag werken (76%). De overige 24% werkt het liefst ’s avonds of ’s nachts. Niet alleen het dagdeel is belangrijk voor student, werken op doordeweekse dagen schikt 38% beter dan in het weekend (17%). Nog liever wisselen studenten doordeweekse dagen af met werken in het weekend. Bijna de helft (45%) geeft hieraan de voorkeur.

 

 

Studenten waarderen extra toeslag
Daarnaast blijkt nog eens dat de student waarde hecht aan een extra toeslag voor werken in het weekend. Ruim driekwart van de studenten vindt dit een beetje belangrijk tot heel belangrijk. 12% vindt dat er alleen een extra toeslag nodig is voor werken op zondag.

 

Altijd leuk om de wensen van de student te weten natuurlijk! Alhoewel het misschien weinig verassend is: 76% geeft aan overdag te willen werken en dat zal vast zo zijn om ’s avonds nog wat leuks te kunnen doen met vrienden of nog wat schoolwerk af te maken. 45% wisselt graag doordeweekse werkdagen af met werken in het weekend. Het lijkt me in ieder geval belangrijk dat de studenten het werk kunnen combineren met de studie en dan wordt er wel eens enige flexibiliteit van de werkgever gevraagd. Het is moeilijk om echt ‘vaste’ dagen af te spreken met de student omdat op hbo- en wo-instellingen nog al eens wat kan veranderen qua rooster en tentamenweken..  

 

Headlines nieuwsbrief oktober

Reacties

07-11-2011

Eye:

Y-Chat is pas Y

Plaats jouw reactie