Generatie Y & Einstein: Nieuwsoverzicht juni

Door StudentenWerk op 30-06-2011
0 reacties | 3818 views

In de maand juni hebben we weer wekelijks het nieuws rondom de generaties Y en Einstein bijgehouden. Inmiddels is de maand ten einde en hebben wij een selectie gemaakt van het leukste en belangrijkste nieuws dat deze maand voorbij kwam in de weekoverzichten.

WOENSDAG 1 JUNI 

 

Hbo’er nog steeds goed op de markt

 

Bedrijven vinden hbo-diploma’s met het jaar waardevoller worden en hoogopgeleiden worden steeds gewilder. Dat blijkt uit een rondvraag van Intermediair langs bedrijven en wetenschappers die onderzoek doen naar de arbeidsmarkt. En dat terwijl we de laatste tijd vooral konden lezen dat het niveau van het hoger onderwijs alleen maar slechter wordt en studenten diploma’s cadeau krijgen.

 

Waarde hogeronderwijsdiploma neemt toe
Docenten en studenten deden de afgelopen tijd in verschillende media een boekje open over de beruchte Inholland opleidingen, maar ook over het hbo in het algemeen. Samenvattend: het niveau lijkt in veel gevallen nergens meer op. Toch schrijft Intermediair dat er geen slechter advies is dan op je achttiende te gaan werken. ''De waarde van een hbo- of wo-diploma neemt alleen maar toe'', zegt Rick Mooijweer, secretaris innovatie en hoger onderwijs van VNO-NCW. "Het diploma is bij starters zo’n beetje het enige waar je ze objectief op kunt beoordelen", aldus de managing director Noord-Nederland bij Michael Page. In de tien jaar dat ze bij Michael Page werkt, heeft ze de waarde van een hogeronderwijsdiploma alleen maar toe zien nemen.

 

Hbo'er goed op de markt

Inhollandstudenten niet vaker werkloos
Ook de Inhollandstudenten lijken het niet veel slechter te doen dan andere hbo-afgestudeerden: ze worden in ieder geval niet vaker werkloos, ondanks de waardedaling van hun diploma. De hogescholen van Windesheim en Leiden, die ook beiden door de inspectie op de vingers zijn getikt, doen het in dit opzicht zelfs een stuk beter dan gemiddeld.

 

7% meer inkomen per extra studiejaar
Het vinden van een baan moet dus de komende tijd prima te doen zijn voor de afgestudeerden. Maar daarnaast blijkt het halen van je papiertje ook nog eens een goede investering in jezelf. Econoom Dinand Webbink, hoogleraar policy evaluation aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, en gespecialiseerd in de economie van het onderwijs: ''Hoger onderwijs is een enorm goede investering in jezelf. Ieder jaar dat je extra studeert, levert je de rest van je leven gemiddeld 7% meer inkomen op''.

Belangstelling hbo studies stabiel
Dat studeren aan het Hbo nog steeds waardevol is, twijfelen de studenten blijkbaar ook niet aan. De belangstelling voor een studie aan een hogeschool is namelijk nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Dat meldt de HBO-raad, de sectorraad voor het hoge beroepsonderwijs. Het aantal verzoeken tot inschrijving lag half mei zelfs 1.8% hoger dan in dezelfde week.

 

Goed nieuws dus voor de hbo-studenten en afgestudeerden. Zelf vraag ik me al vaker af of een minderwaardig diploma nou echt zo’n invloed heeft op de baankansen van de afgestudeerden. Is werkervaring niet veel belangrijker? Rik Mooijweer stelt hier echter tegenover: ''Het gaat niet alleen om kennis. De afgestudeerden hebben bewezen iets te kunnen afronden, ze hebben aantoonbaar denkvermogen''.

 

DINSDAG 14 JUNI

Kans op bore-out grootst bij jonge werknemers

Een werknemer met een burn-out, daar heeft elke werkgever vast wel eens mee te maken gehad. Maar we moeten vandaag de dag ook gaan oppassen voor het tegenovergestelde: de bore-out. 

 

Meer dan de helft van de startende werknemers vindt namelijk dat zijn of haar baan onder het capaciteitsniveau ligt. Dat maakt deze groep werknemers bijzonder gevoelig voor een bore-out, dat zegt de Duitse bedrijfsadviseur Peter Werder.

Bore-out jonge werknemers

 

Werkdag doorspartelen is stresserend
Paradoxaal genoeg leidt het gebrek aan uitdaging doorgaans tot vermoeidheid en stress. Werder voegt daar aan toe: "Hoewel ze misschien niet veel hebben gedaan, voelen werknemers met een bore-out zich ‘s avonds vaak moe. De werkdag doorspartelen terwijl je eigenlijk niet voldoende of onbevredigend werk uitvoert, is erg stresserend".

 

De vraag is natuurlijk waar het verschijnsel nou precies vandaan komt. De Duitse bedrijfsadviseur heeft daar een antwoord op: ''Het risico op een bore-out wordt veroorzaakt doordat baanomschrijvingen in vacatures vaak worden overdreven. Daarbij worden verwachtingen gecreëerd die nadien niet met de werkelijkheid blijken te stroken''.

 

WOENSDAG 15 JUNI

De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK

 

Begin deze week bracht marktonderzoeksbureau Motivaction een nieuw boek uit: De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK. In dit boek analyseren de oprichter en de reasearch director van Motivaction de werkhouding van generatie Y. Aan het nieuwe boek ligt jarenlang onderzoek naar waardeoriëntaties en diepgaande gesprekken met jongeren, werkgevers en deskundigen ten grondslag.

 

Grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK

 

Het boek is het resultaat van een langetermijnstudie van Motivaction naar de drijfveren en waarden van de jongere generatie in relatie tot de arbeidsmarkt. Wat grappig is om te zien, is dat verschillende media schrijven over de conclusies die uit het onderzoek naar voren komen. Maar dat ze allemaal net wat ander nieuws naar voren brengen.

Jonge werknemer vraagt om gezag
Zo schrijft het Reformatorisch dagblad afgelopen dinsdag dat 'de jonge werkende snakt naar sturend gezag'. De schrijvers typeren de grenzeloze jeugd in dit boek als een groep die niet zelden lijdt aan zelfoverschatting, weinig heeft met traditionele gezagsverhoudingen, maar wel in toenemende mate behoefte toont aan sturing en autoriteit, aan iemand die hun vertelt waar het heen moet. Ze verlangen inspirerend leiderschap, duidelijke stellingnames en heldere rolverdelingen. Ze verafschuwen vaagheid en ze vragen om gezag dat zich expliciet doet gelden.

 

Generatie Y stelt hoge eisen en heeft veel wensen
Ook VKbanen besteedde afgelopen donderdag aandacht aan het onderzoek van Motivaction. Zij weten te melden dat 'generatie Y hoge eisen en veel wensen heeft'. VKbanen maakt in het nieuwsartikel meer vergelijkingen met de vorige generatie(s). Zo zijn jongeren van tegenwoordig zelfstandiger en individualistischer dan hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden waren. Ze stellen hogere eisen aan werkgevers, willen gehoord worden en zijn meer op zichzelf gericht. Uit het onderzoek blijkt ook dat wanneer een werkomgeving niet voldoet aan de wensen van de jongeren, zij net zo makkelijk weer van baan veranderen.

 

Generatie Y

Werken om te leven
Intermediair schrijft Vrijdag dat HR-verantwoordelijken de komende jaren hun borst nat kunnen maken: generatie Y betreedt de arbeidsmarkt. Die kijkt heel anders tegen werk aan dan de jongeren van de jaren negentig. 'Jongeren vinden werken gek', aldus Intermediair. Uit het onderzoek van Motivaction blijkt bovendien dat je jongeren niet warm hoeft te maken met mooie carrièrevooruitzichten. Het interesseert de grenzeloze generatie nauwelijks. Zij werken om te leven. Hun identiteit ontlenen ze aan de dingen die ze ernaast doen.

 

Jongeren vinden werken gek
Het onderzoek van Motivaction komt volgens Intermediair ook met veel aanbevelingen. Organisaties die goede werknemers willen aantrekken, kunnen zich maar beter voorbereiden op de eisen van de grenzeloze Y'ers, vinden de schrijvers van het boek. Leidinggevenden moeten aandacht en erkenning geven en ook wat van zichzelf laten zien. Jongeren accepteren graag leiding, maar alleen van iemand die zij respecteren, niet van iemand die toevallig in de hiërarchie boven hen staat. Help hen ook met het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit, want jongeren vinden het werkende leven maar gek, een keurslijf waarin ze bang zijn hun eigen identiteit te verliezen.

 

Zoals je ziet worden er veel conclusies getrokken, maar het leuke is dat de schrijvers daar ook wel praktische aanbevelingen aan toevoegen. Het lijkt me een heel interessant boek over generatie Y. Ik denk dat met name HR-verantwoordelijken hier zeker hun voordeel mee kunnen doen, als ze willen leren hoe ze beter met generatie Y om kunnen gaan.

 

WOENSDAG 22 JUNI

 

Jobhoppen neemt toevlucht in 2011

 

De arbeidsmarkt trekt weer aan en ook de hoogopgeleiden hebben er weer vertrouwen in. Zij zien namelijk hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen in vergelijking met voorgaande jaren. Het jobhoppen gaat dit jaar dan ook aanzienlijk toenemen. Dit constateert Intermediair op basis van een onderzoek onder 3.328 hoogopgeleiden.

 

Jobhoppen neemt toevlucht

 

Hoogopgeleide allochtonen minder optimistisch
Een vijfde van de hoogopgeleiden denkt binnen nu en een half jaar van werkgever te veranderen, en een derde binnen nu en een jaar. Slechts 4 procent denkt dat de arbeidsmarkt komend jaar verslechtert. Niet iedereen is even positief gestemd. Met name hoogopgeleide allochtonen zijn minder optimistisch over de huidige arbeidsmarkt. Van hen beoordeelt 41 procent die als (zeer) ongunstig.

5 goede eigenschappen van jobhoppers
De zogenaamde “jobhopmentaliteit” van generatie Y komt dus weer om de hoek kijken. De meningen zijn altijd erg verdeeld over deze mentaliteit. Met name bedrijven zijn niet altijd even positief over jobhoppers. Toch zijn er wel degelijk voordelen! Wij schreven vorig jaar nog een blog met 5 goede eigenschappen die we kunnen toekennen aan jobhoppers. Voor alle werkgevers die nog twijfelen… het is zeker de moeite waard om de tips eens door te lezen!Headlines nieuwsbrief juni

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie