Doorzoek de F.A.Q's

Wat voor arbeidsovereenkomst krijg ik?

Je krijgt een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek, ook wel uitzendovereenkomst genoemd. Je wordt door middel van een uitzendovereenkomst ter beschikking gesteld aan een derde, waar je onder leiding en toezicht van die derde aan het werk gaat.

Een uitzendovereenkomst kan in twee vormen worden aangegaan:

  • Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, ofwel uitzendovereenkomst. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de opdracht met een maximale periode van 78 gewerkte weken. Deze periode wordt fase A genoemd.
  • Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, ofwel detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze kan worden aangegaan in fase A, B en C. In fase A noemt YoungCapital dit een deta-flex-overeenkomst.