Reserveringen

Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiebijslag en kort verzuim.
Je vakantiebijslag bedraagt 8% van het feitelijk loon (het bruto loon exclusief toeslagen e.d.). Deze bijslag wordt gereserveerd boven op ieder gewerkt uur (met uitzondering van overuren) en wordt in de eerste week van juni uitbetaald.

Voor meer informatie m.b.t. reserveringen kun je hier terecht.


Nieuw! Mobiel je uren declareren


Naast het declareren van je gewerkte uren via CN Payroll kun je sinds kort ook je uren doorgeven via je mobiele telefoon. Je kunt hiervoor terecht via je mobiele telefoon op de speciale pagina: www.cnpayroll.nl/mobiel.