Privacyverklaring YoungCapital


Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij YoungCapital en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van YoungCapital Group (hierna: YoungCapital). Je dient je ervan bewust te zijn dat YoungCapital niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

YoungCapital respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. YoungCapital handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van YoungCapital te gebruiken, dan wel door de websites van YoungCapital te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring. YoungCapital heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: CBP).

Ons gebruik van verzamelde gegevens


Gebruik van onze diensten
Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van YoungCapital of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt YoungCapital gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door YoungCapital en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van youngcapital.nl nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om je uren in te kunnen voeren)
 • Gewerkte uren te registreren;
 • De elektronische versie van de YoungCapital nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van YoungCapital en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van YoungCapital Fund B.V. (waaronder ook YoungCapital ressorteert) en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
 • Besured B.V., I’M IN en Stuvia
 • (dochterondernemingen van) YoungCapital Group B.V.
 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan YoungCapital Fund B.V.
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
YoungCapital geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van YoungCapital kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt.
YoungCapital gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van YoungCapital. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
YoungCapital kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) YoungCapital Group B.V.
YoungCapital zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
YoungCapital legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via whats app). Deze beelden worden zo spoedig mogelijk na de sollicitatie verwijderd.

Websites
YoungCapital onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites:

Daarnaast maakt YoungCapital gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. YoungCapital is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
YoungCapital is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website YoungCapital. Evenmin is YoungCapital verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. YoungCapital is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.
De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van YoungCapital kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. YoungCapital plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie
Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op YoungCapital. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.
YoungCapital plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
YoungCapital maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt YoungCapital gebruik van Visual Website Optimizer. YoungCapital kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: info@youngcapital.nl of bellen op nummer: 020-4463378.